อังคาร. ม.ค. 21st, 2020

บริษัท มณฑลพัฒนา(1994) จำกัด

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ผู้จัดการ

ช่างยางใหญ่

ช่างบำรุงรักษารถยนต์

ช่องทางการสมัครงาน

1.ส่งเอกสารและประวัติมาทางอีเมล HR@monthol.com
2.สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ.มณฑลพัฒนา (1994) จำกัด 155/5 ม.14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ติดเบนซ์ อุดร ใกล้กับแมคโคร)
3.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บ Jobthai.com

เอกสารที่ใช้

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
5.ประวัติการทำงาน ถ้ามี (Portfolio)  
6.เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้น
7.เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส