Castrol MAGNATEC 10W-30

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

น้ำมันเครื่องคาสตรอล MAGNATEC 10W-30 
นวัตกรรมใหม่ของโมเลกุลเพื่อการยึดเกาะที่เหนือกว่า

สภาพการจราจรในปัจจุบัน นับวันจะหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ทุกวันของการขับรถ โดยปกติต้องมีการเบรคและเร่งมากกว่า 18,000 ครั้งต่อปี (1)

ซึ่งนอกจากจะเป็นเรื่องน่าราคาญใจแล้วยังค่อยๆ ทาให้เกิดการสึกหรอและความเสียหายอย่างถาวรกับเครื่องยนต์

ใหม่ คาสตรอล แม็กนาเทค ที่มีโมเลกุลอัจฉริยะ ดูอัลล็อค เทคโนโลยี
นวัตกรรมล่าสุด ที่ทุกโมเลกุลพร้อมผนึกกาลังตรงเข้ายึดเกาะ เพื่อปกป้องเครื่องยนต์ได้เหนือกว่า
• ยึดเกาะและประสานกันเป็นชั้นฟิล์มปกป้องเครื่องยนต์
• ลดการสึกหรอทั้งขณะอุ่นเครื่อง(2) ระหว่างการขับแบบ เบรก เบรก เร่ง เร่ง(3)ได้ถึง 50%
• ให้การปกป้องที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ออกแบบและพัฒนาเพื่อการขับในยุคปัจจุบัน

ปกป้องไม่มีหยุดทุกครั้งที่สตาร์ท
Exceeds API SN (เห็นชอบโดยกรมธุรกิจพลังงาน); ACEA A3/B3, A3/B4

1 อ้างอิงค่าเฉลี่ยจาก 50 เมืองทั่วโลก โดยดรรชนีปี 2014 ของ Castrol MAGNATEC STOP  - START
2 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม Sequence IVA API SN โดย ในปี 2015
3 อ้างอิงจากผลการทดสอบการสึกหรอ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม CEC OM646LA ACEA โดย Castrol ในปี 2015

วิธีใช้และข้อควรระวัง
• ใช้สาหรับเปลี่ยนถ่ายหรือใช้เติมลงในเครื่องยนต์เบนซินทุกชนิด
• หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับน้ามันเครื่องที่ใช้แล้ว
• ถ้าน้ามันถูกผิวหนัง ควรล้างออกด้วยสบู่และน้าสะอาด
• กาจัดน้ามันเครื่องที่ใช้แล้วในที่ที่เหมาะสม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม