28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

28 พฤษภาคม วันครบรอบการก่อตั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี…..

บมจ.มณฑลพัฒนา ร่วมบริจาคช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บมจ.มณฑลพัฒนา ร่วมบริจาคช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บจก.มณฑลพัฒนา (1994) ร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  ประเทศเนปาล ……