บมจ.มณฑลพัฒนา ร่วมบริจาคช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
ข่าวทั่วไป

บมจ.มณฑลพัฒนา ร่วมบริจาคช่วยเหลือเหตุแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บจก.มณฑลพัฒนา (1994) ร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  ประเทศเนปาล ……