ความเป็นมาของ มณฑล

         บริษัท มณฑลพัฒนา(1994) จำกัด ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2537 ทุนจดทะเบียน : 25.00 ล้านบาท จำนวนพนักงาน : ประมาณ 50 คน  เป็นตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีตัวแทนจำหน่ายย่อยกว่า 400 ราย และเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของทหารไทย

        ปี 2538 ก่อตั้ง บริษัท เอ็ม.ออโต โปรเจ็ค จำกัด เพื่อจัดหาและส่งออกยางรถยนต์ไปยังประเทศเพื่อนบ้านทั้งใน สปป.ลาว และเมียนมาร์

        ปี 2547ก่อตั้ง บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อเป็นศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจร ในชื่อ “ไทร์พลัส” ภายใต้แฟรนไชส์ของ มิชลิน โดยมีทั้งหมด 9 สาขาในเขตอีสานตอนบน