ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะครับ
*สามารถส่งใบสมัครเข้ามาได้ตลอด ทางเราจะพิจารณา และติดต่อกลับ
HR@monthol.com
20/1/2564

ช่องทางการสมัครงาน

1.ส่งเอกสารและประวัติมาทางอีเมล HR@monthol.com
2.สมัครด้วยตัวเองที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บ.มณฑลพัฒนา (1994) จำกัด 333 ม.3 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 (ตรงข้ามปั้มน้ำมันเติมเองศรีพลัง)
3.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บ Jobthai.com

เอกสารที่ใช้

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
5.ประวัติการทำงาน ถ้ามี (Portfolio)  
6.เอกสารการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือยกเว้น
7.เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนสมรส