จังหวัดอุดรธานี เปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

บจก.มณฑลพัฒนา (1994) ร่วมบริจาคเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว  ประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดอุดรธานี 25 เมษายน 2558

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 13.11 น. ได้เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 7.8 มาตราริกเตอร์ บริเวณประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑุ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 80 กิโลเมตร ทำให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑุและเมืองใกล้เคียงพังถล่มลงมา มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล กระทรวงมหาดไทยจึงให้จังหวัดดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขึ้น

ต่อมา  เวลา 14.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ประจำจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, หัวหน้าส่วนราชการ, ภาคเอกชน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดและร่วมบริจาคทรัพย์สินในครั้งนี้

จังหวัดอุดรธานี ได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลประจำจังหวัดอุดรธานีขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อทำหน้าที่รับบริจาคสิ่งของสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้แก่ เงิน อาหารสำเร็จรูป เครื่องนุ่งห่มและเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศเนปาล ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ร่วมบริจาคในครั้งนี้ อาทิ คุณปรีชา-สรรนรา ชัยรัตน์ จำนวน 50,000 บาท, บจก.มณฑลพัฒนา (1994) จำนวน 20,000 บาท, คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 34,000 บาท, คุณธนกร วีรชาติยานุกูล จำนวน 10,000 บาท, คุณฉายา ตยางคนนท์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 40,000 บาท, คุณแสวง ศิริจันทโรภาส จำนวน 10,000 บาท, ผบก.ภ.จว.อุดรธานี จำนวน 10,000 บาท, ผบ.บน.23 จำนวน 10,000 บาท, ผบ.มทบ.24, ผบ.กรมทหารราบที่ 13, ผกก.ตชด.24 จำนวน 5,000 บาท, ผกก.กป.ตชด จำนวน 5,000 บาท, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี จำนวน 5,000 บาท, นายสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล จำนวน 10,000 บาท, พัฒนาชุมชน จำนวน 3,000 บาท, โยธาธิการและผังเมือง จำนวน 5,000 บาท, ที่ดินและสาขา จำนวน 11,000 บาท, สื่อสาร 5 จำนวน 1,000 บาท, ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย. จำนวน 3,000 บาท, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 5,000 บาท, สำนักงานจังหวัดอุดรธานี จำนวน 12,400 บาท เป็นต้น

คัดเนื้อข่าวส่วนหนึ่งจาก::http://udonechamber.com (คลิกอ่านเพิ่มเติมที่นี่)