เกี่ยวกับเรา บริษัท มณฑล พัฒนา(1994) จำกัด

 • ปี พ.ศ. 2512  เริ่มทำกิจการในนาม Muang Ngam Services 
 • ปี พ.ศ.2515 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัดมณฑลหล่อยาง ดำเนินธุรกิจภายใต้ ผลประกอบการที่ดีมาโดยตลอด 
 • ปี พ.ศ. 2537 จดทะเบียนนิติบุคคลและดำเนินกิจการในนาม บริษัท มณฑลพัฒนา (1994) จำกัด โดยมีสถานที่ตั้ง เลขที่ 155/5 หมู่ที่ 14 ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานีจ. อุดรธานี 4100 ในหมวดธุรกิจ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์
 • วัตถุประสงค์ เพื่อ ขายปลีกและขายส่งยางรถยนต์
 • มีทุนจดทะเบียน 25,000,000 ล้านบาท
 • โดยมีคณะกรรมการลงชื่อคือ คุณชาตรี  เรืองพัฒนา โดยได้ดำเนินการและบริหารจัดการภายใต้นาม บริษัท มณฑลพัฒนา(1994) จำกัด จนถึงปัจจุบันและได้มีการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
 • ปี 2538 ได้จัดตั้ง บริษัท เอ็ม.ออโต้ โปรเจค เพื่อส่งเสริมธุรกิจในด้านการส่งออกต่างประเทศ
 • ปี 2547 ได้จัดตั้ง  บริษัท มณฑล ไทร์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อที่กระจายธุรกิจในส่วนของการให้บริการด้านยางและช่วงล่างรถยนต์ ในปัจจุบันมี 10 สาขา   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ให้ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
 • ปี 2561 ได้มีการดำเนินกิจการทางด้านยางรถบรรทุก
 • ปี พ.ศ.2562  ทำการเปิดศูนย์บริการรถบรรทุกในนาม Michelin Truck and Bus Services Center Monthol Udonthani (MTSCMontholUdonthani) ซึ่งเปิดศูนย์บริการฯนี้ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 
 • ซึ่งจัดได้ว่าเป็นศูนย์บริการรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการให้บริการเกี่ยวกับยาง การตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ ถอด –ประกอบ ช่วงล่างยาง ซ่อมยางการให้บริการเปลี่ยนซ่อมยางนอกสถานที่ รวมไปถึงการบริหารจัดการใช้ยางขอผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิการใช้ยางให้คุ้มค่าที่สุดโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือในการให้บริการ ของศูนย์บริการฯ

  ทั้งนี้เป็นศูนย์บริการด้านรถบรรทุกที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในอนาคต

พันธกิจ

เป็นผู้นำในธุรกิจผลิตภัณฑ์ยานยนต์ระดับภูมิภาค และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

1. เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ที่ส่งมอบ สินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า

2. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีมาตรฐาน และการทำงานอย่างมืออาชีพ

3. สร้างโอกาสในการเติบโตทางรายได้ และการขยายธุรกิจ ทั้งตลาดใน ประเทศ และต่างประเทศ

4. เป็นองค์กรที่เรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีเทคโนโลยี เพื่อสรรสร้างนวัตกรรม ในการทำงาน

5. เป็นองค์กรที่พนักงานมีความสุข และทุ่มเทในการทำงาน

6. มีภาพลักษณ์ที่ดี และมีส่วนร่วม ในการพัฒนาชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ค่านิยมองค์กร

มุ่งมั่น มีความมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจให้สำเร็จ ไม่ว่าจะยากเพียงใดก็ตาม
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคิดเชิงบวก และริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง
ทำงานเป็นทีม ทุกคนคือทีมเดียวกัน ร่วมกัน เสียสละ สร้างความเข้าใจ และให้ความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่ ความสำเร็จของพวกเราทุกคน
ยอมรับนับถือ เปิดกว้างทั้งเรื่องจิตใจ และความคิด ที่จะยอมรับซึ่งกันและกัน สื่อสาร กันอย่างเข้าใจ เพื่อนำไปพัฒนา ปรับปรุง การทำงานร่วมกัน
เป็นมืออาชีพ ร่วมกันพัฒนาองค์กรไปสู่ มืออาชีพในด้านพฤติกรรม ความรู้ความสามารถ และ จรรยาบรรณในการดำเนิน ธุรกิจ

ปรัชญาในการทำงาน

เข้าใจ – เข้าถึง – พัฒนา
เราจะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความต้องการของลูกค้าอย่าง จริงจัง เพื่อพัฒนาการให้บริการที่ดีที่สุด ที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า