ประเภทธุรกิจ

1. ธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง มีหน่วยรถจัดส่ง ยางรถยนต์ ทั่วทั้งภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ
    2. ศูนย์บริการยาง และซ่อมรถยนต์ครบวงจร
    3. เป็นตัวแทนและจำหน่ายล้อแม็กซ์ น้ำมันเครื่อง และอื่นๆ เกี่ยวกับยานยนต์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นเป็นบริษัทฯชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้งในด้านรายได้ของธุรกิจ ผลประกอบการ
รายได้พนักงาน สวัสดิการของพนักงาน
และระบบงานที่ได้มาตรฐานสากล
เพื่อมุ่งตอบสนองและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า

ภารกิจ

     1. มุ่งสร้างความเป็นเลิศด้านยอดขาย และบริการ
    2. ยึดมั่นในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า
    3. เชื่อมั่นในคุณภาพของทุกขั้นตอนในการผลิต และการให้บริการ
    4. ถือมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่พนักงาน ทั้งด้านรายได้ และสวัสดิการ
    5. มุ่งมั่นในการขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบด้วยจิตใต้สำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม

คำขวัญ

” บริการให้เป็นหนึ่ง มุ่งไปให้ถึงจุดมุ่งหมาย
รวมพลังทั้งใจกาย สู่เส้นชัยของมณฑล”